• W domu funkcjonują trzy działy. Dział administracyjny, dział gospodarczy i główny dział opiekuńczo-terapeutyczny.

    W skład tego działu wchodzą: opiekunki, pokojowe, pielęgniarki, lekarz, kapelan, rehabilitant, psycholog, pracownik kulturalny, pracownik terapeutyczny, pracownik socjalny.

    Dział opiekuńczo – terapeutyczny tworzy zespoły opiekuńczo-terapeutyczne na czele, którego stoi pracownik pierwszego kontaktu. Zespoły te ustalają plany wspierania mieszkańca. Każdy pracownik pierwszego kontaktu ma pod swoją opieką dwóch lub trzech mieszkańców i czuwa nad realizacją ustalonego dla niego planu.

    Pracownik pierwszego kontaktu współpracując z mieszkańcem wspiera go we wszystkich jego poczynaniach oraz zachęca do udziału w zajęciach kulturalnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz religijnych na terenie Domu i poza nim. Dom zapewnia jego mieszkańcom fachową opiekę lekarza rodzinnego oraz opiekę pielęgniarską. Umożliwia również korzystanie z różnego rodzaju konsultacji i porad na terenie miasta. Do dyspozycji mieszkańców jest codziennie funkcjonująca rehabilitacja na terenie domu, świetlica, biblioteka, terapia. Dla chętnych organizowana jest muzykoterapia oraz terapia pracą.

  • Dodaj komentarz